Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

WITAMY W NASZEJ ŚWIETLICY

Świetlica szkolna w Zespole Szkół w Bojmiu obejmuje swoją opieką dojeżdżających uczniów szkoły podstawowej.

Świetlica czynna jest w dni pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej  szkoły w godz. 7.30 do 15.10.

       Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki przed i po lekcjach w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, sprzyjających  rozwojowi ich aktywności poznawczej i twórczej, zjedzenia ciepłego posiłku, odrobienia prac domowych oraz zabawy w gronie rówieśników.

       Celem pracy świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. Świetlica szkolna jest integralną częścią systemu wychowania szkolnego uczestnicząc w realizacji celów nie tylko opiekuńczych, ale i dydaktyczno-wychowawczych. Jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania.  Świetlica szkolna wolna od systemu klasowo-lekcyjnego, od podziału na przedmioty, stwarza atmosferę szczególnie sprzyjającą prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci. Na zajęciach świetlicowych staramy się kształtować umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, a także reguł gier i zabaw. Przez to staramy się wyrabiać umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, wyrażania swoich potrzeb, jak również ćwiczymy umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Przeprowadzone są także zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, aby dać dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania ich zainteresowań. Pod opieką wychowawców świetlicy uczniowie mogą odrobić lekcje, a także wyrównywać braki wiedzy w nauce.

       Realizacja zajęć świetlicowych przebiega zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym rocznym planem pracy świetlicy. W tym roku szkolnym w ramach pracy świetlicy będzie pracowało kółko teatralne, które przygotuje przedstawienia na uroczystości szkolne w Zespole Szkół w Bojmiu. Świetlica zadba także o piękny wystrój pomieszczenia świetlicy.