Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stołówka szkolna

Zapraszamy na smaczne i zdrowe obiady do stołówki szkolnej. Jadłospis układamy w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia.Koszt jednego obiadu wynosi 2,50 złotych. W tygodniu podawane są: 3 razy drugie dania i dwa razy zupa z wkładką mięsną. Do każdego posiłku podawane są warzywa i owoce, w postaci surówek do drugiego dania i dodatek owocowy do zupy.

Należność za posiłki to suma dni w danym miesiącu pomnożona o stawkę żywieniową (2,50 złotych za jeden posiłek).

Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej.

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych (po uwzględnieniu odpisów z poprzedniego miesiąca).

Opłaty za posiłki opłaca się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry do 9 danego miesiąca.

Dzieci z klas I -VI jedzą obiad na przerwie o godzinie 11:20, uczniowie z klas VII – III gimnazjum na przerwie o godzinie 12:20. 

Zgłoszenia nieobecności - odpisy:

  1. W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z dziennym wyprzedzeniem do godziny 9:00 pod numerem telefonu: 25 63 124 29 lub osobiście.
  2. Odwołania obiadu może dokonać rodzic lub dziecko.
  3. Zwrotu należności za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu
  4. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na obiedzie posiłek zostanie dla niego przygotowany i nie będzie możliwości zwrotu należności za ten obiad.
  5. Jeśli planowana jest rezygnacja z obiadów, należy zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego.

 

Obiady bezpłatne

Informujemy, że w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” uczniowie mogą korzystać z obiadów refinansowanych przez ośrodki pomocy społecznej. Decyzję o przyznaniu obiadów bezpłatnych może wydać GOPS w Kotuniu.

 

Wypisywanie:

1.Uczeń zapisany na obiady korzysta ze stołówki do końca roku szkolnego,

  1. Informację o rezygnacji ze stołówki szkolnej należy zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym spożywane są posiłki,

3.Brak opłat za posiłki nie jest równoznaczne z wypisaniem dziecka z obiadów.