Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Rada Rodziców 2017/ 2018

 

W dniu 28 września 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców Zespołu Szkół w Bojmiu.              

W wyniku przeprowadzonych wyborów spośród rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wybrano nową wiceprzewodniczącą Panią Marzenę Ornoch. Pozostały skład Rady Rodziców pozostał bez zmian:

                                                               

Przewodnicząca: Dorotę Marciniak

 

Wiceprzewodnicząca: Marzenę Ornoch

 

Sekretarz: Katarzynę Olszynę

 

Skarbnik: Kingę Kamińską

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość i harmonogram wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Wysokość wpłat wynosi 25,00 zł na semestr dla pierwszego i drugiego dziecka natomiast dla trzeciego i kolejnych po 15,00 zł.

 

Wpłat należy dokonywać do członka Rady Rodziców Pani Katarzyny Olszyny do końca każdego semestru w każdy piątek w godz. 11.00-13.00.

 

 

Terminarz spotkań z rodzicami uczniów w roku szkolnym

 

Lp.

Data spotkania

Tematyka  spotkania

 

28 września.2017r. godz.16 00Wywiadówka .

Omówienie spraw bezpieczeństwa uczniów.

Omówienie bieżących spraw dotyczących pracy szkoły.

Ustalenie składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017 /2018.

Prelekcja  p.t. „Bezpieczeństwo w sieci”(S.Mikiciuk) 

11-15grudnia 2017r.

- DNI OTWARTE.

Kontakty rodziców z wychowawcami w sprawie wyników nauczania i zachowania uczniów. 

11 stycznia 2018r. godz.16 00

-Wywiadówka. Podsumowanie wyników w nauce         w I-szym semestrze. 

09-13 kwietnia 2018r.


  • Tydzień Dni Otwartych w  Szkole.


 

12 kwietnia 2018r. godz. 16 00

-Spotkanie z rodzicami uczniów  klasy trzeciej gimnazjum. 

17 maja 2018r.       godz. 16 00


-Wywiadówka. Zapoznanie rodziców z wynikami  nauczania .

 

 

 

Propozycja zorganizowania dni słodkości:

 

Data

Klasa która piecze ciasto

Ilość ciasta

 

29.09.2017

III gim. II gim

Po 2 ciasta z klasy

20.10.2017

VII A, VII B

Po 2 ciasta z klasy

Dyskoteka

V, VI

Po 2 ciasta z klasy

10.11.2017

III, IV

Po 2 ciasta z klasy

1.12.2017

I, II

Po 2 ciasta z klasy

14.12.2015 kiermasz świąteczny

bez ciasta

 

15.12.2015 kiermasz świąteczny

0, Przedszkole

Po 2 ciasta z klasy

13.01.2017 choinka

Wszystkie klasy

Po 3 ciasta z klasy

9.02.2018

III gim. II gim

Po 2 ciasta z klasy

23.02.2018

VII A, VII B

Po 2 ciasta z klasy

8.03.2018

0, Przedszkole

Po 2 ciasta z klasy

22.03.2016 kiermasz świąteczny

bez ciasta

 

23.03.2018 kiermasz świąteczny

V, VI

Po 2 ciasta z klasy

27.04.2018

VII A, VII B

Po 2 ciasta z klasy

18.05.2018

III, Przedszkole

Po 2 ciasta z klasy

1.06.2018 Dzień Dziecka

Wszystkie klasy

Po 3 ciasta z klasy

 

Z uwagi na wycieczki i inne wydarzenia szkolne harmonogram może ulec zmianie.

Przewodnicząca Rady Rodziców

                                            Dorota Marciniak