Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Historia szkoły w Bojmiu sięga lat 30. XX wieku, choć nauczanie w tej miejscowości odbywało się już w roku 1880. Początkowo szkoła w Bojmiu mieściła się w drewnianym, pięcioizbowym budynku o niedużych rozmiarach. Budowę nowej szkoły zainicjował Wiktor Zięba w roku 1926. W 1931 roku uczniowie podjęli naukę już w nowym budynku. Uroczystość poświęcenia szkoły odbyła się w roku 1936 roku.

 

 

Obecnie szkoła mieści się w tym samym budynku, choć w ciągu lat była kilkakrotnie rozbudowywana i odnawiana. 30.X.1998 roku odbyła się uroczystość nadania patrona - Januarego Suchodolskiego Szkole Podstawowej w Bojmiu.

January Suchodolski był artystą - malarzem związanym z miejscowością Bojmie. Urodził się  19 września 1797 roku w Grodnie. Karierę wojskową rozpoczął w wieku 13 lat, a jako osiemnastolatek został oficerem. Będąc w czynnej służbie wojskowej zajmował się amatorsko malarstem i litografią. Zdobył popularność jako autor romantycznych obrazów o charakterze patriotycznym i batalistycznej tematyce. Uprawiał amatorsko malarstwo stanowiące formę deklaracji obywatelskiej. Jego najsłynniejsze dzieła to:

Bitwa pod Tudelą 1827, Muzeum Narodowe w Warszawie,

Pierwsze wyścigi konne na Polu Mokotowskim w Warszawie 1849, Muzeum Warszawy,

 

Szturm Oczakowa 1853,

 

W 1848 roku January Suchodolski nabył majątek w Bojmiu i tu zamieszkał na stałe. Jego twórczość była wielokrotnie nagradzana i doceniana, między innymi został odznaczony orderem Św. Anny i otrzymał szlachectwo Heroldii Cesarstwa. Wyleg. w KP w r. 1838 na podstawie świadectwa Marszałka Szl. Miał on nadany herb Ślepowronu

Zmarły w roku 1875 w Bojmiu January Suchodolski został pochowany na cmentarzu w Oleksinie w grobie rodzinnym obok ukochanej żony, drugiego syna, synowej i wnuków.

Obecnie Zespół Szkół  w Bojmiu składa się z dwóch szkół: Szkoły Podstawowej im. Januarego Suchodolskiego z oddziałami gimnazjalnymi, oraz Publicznego Przedszkola. Obwód placówki obejmuje uczniów z miejscowości: Bojmie, Żdżar, Sionna, Mingosy, Jagodne, Sosnowe, Albinów, Ryczyca i Oleksin. Szkoła wraz z kompleksem boisk usytuowana jest w centrum wsi. Posiada kolorowe sale lekcyjne, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, świetlicę, bibliotekę, sklepik uczniowski, ekologiczną kotłownię. Na terenie szkoły organizowane są zajęcia rozwijające zdolności uczniów: konkursy przedmiotowe, zawody sportowe. Od września 2017 roku zainteresowani podopieczni aktywnie uczestniczą w wolontariacie. Natomiast miłośnicy teatru mogą sprawdzić swoje umiejętności w różnorodnych przedstawieniach teatralnych, które są reprezentowane m.in. na Festiwalu „Srebrna maska” czy audycjach radiowych nagrywanych w Katolickim Radiu Podlasia. Miłośnicy wspólnego śpiewu odnajdują się w szkolnym chórze.