Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REGULAMIN GMINNYCH ZAWODÓW SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH CHEERLEADERS

 

GMINNY DZIEŃ ZIEMII ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOJMIU
 

 1. Termin zawodów : 27kwietnia 2018 r.

 

W  czasie Gminnego Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Bojmiu

 

 1. Miejsce zawodów:

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Bojmiu a w przypadku dobrej pogody – boisko trawiaste.

 

 1. Cel zawodów:
 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 3. Kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu.
 4. Stworzenie możliwości konfrontacji umiejętności tanecznych.
 5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania form muzyczno -ruchowych.
 6. Promowanie szkolnych zespołów tanecznych.
 7. Współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play i regulaminem.

 

 1. Uczestnicy i kategorie:

Zespoły taneczne składające się od 4-10 uczestniczek, uczestników ( zespoły mogą być również mieszane.)

 

KATEGORIE:

I  -  KLASY I-III

II -  KLASY IV- VII

III - KLASY II-III Gimnazjum

 

UWAGA!  Każda ze szkół Gminy Kotuń może wystawić tylko 1 zespół z każdej kategorii!

 

 1. Zasady regulaminowe

 

PREZENTACJA ZESPOŁÓW

 1. Zespół powinien się składać z minimum 4, a maksymalnie z 10 zawodników (zawodnicy w zespole mogą być mieszani zarówno pod względem płci jak i klas ale w ramach kategorii)
 2. Każdy zespół prezentuje układ taneczny do wybranej przez siebie muzyki. Czas trwania prezentacji: - do 3min.
 3. Czas trwania prezentacji liczony jest od początku muzyki do momentu zakończenia układu pozą taneczną.
 4. Kolejność występów uczestniczących w zawodach zespołów będzie przebiegała według w/w kategorii.

 

    Układ może być prezentowany z pomponami, mile widziane są również jednolite stroje.

 

NAGRANIA MUZYCZNE

 1. Podkład muzyczny może składać się z jednego lub kilku fragmentów muzycznych tzw. „MIX".
 2. Nagranie powinno być przygotowane w formacie Mp3 na płycie CD lub Pendrive.

 Do nagrania powinien być dołączony opis z wyszczególnieniem nazwy zespołu, kategorii oraz nazwy szkoły.

 

NAGRANIA Z OPISEM  NALEŻY DOSTARCZYĆ PRZED SAMYM ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW  DO STOLIKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA NAGŁOŚNIENIE I ODTWORZENIE PODKŁADÓW MUZYCZNYCH.

 

 

PUNKTACJA I OCENA

 Występy będzie oceniało 3 osobowe jury nadając I, II, III miejsce w każdej z kategorii.

 

Prezentacja układów będzie oceniana przez jury na podstawie czterech elementów oceny i ich kryteriów:

- Zgodności układu z muzyką od 1 – 5 pkt.:

 1. a) dynamika, żywiołowa ekspresja,
 2. b) płynność wykonywania elementów,
 3. c) wyczucie frazy, rozpoczynanie i kończenie ruchu z muzyką.

- Choreografii od 1 – 5 pkt.:

 1. a) różnorodność elementów i ich połączeń,
 2. b) nowatorstwo w ruchu i przejściach,
 3. c) zmiany ustawień w parach lub zespołach z pełnym wykorzystaniem

pola ćwiczeń (10m x 10m)

- Techniki od 1 – 5 pkt.:

 1. a) płynność wykonania układu,
 2. b) jakość wykonania, tempo i trudność koordynacyjnych ćwiczeń rąk i nóg,
 3. c) umiejętność wykonania elementów trudnych, elementów akrobatycznych, kroków i (ew. połączeń z równoczesnym posługiwaniem się pomponem).

- Wrażenia artystycznego od 1 – 5 pkt.:

 1. a) odpowiednia mimika i kontakt wzrokowy,
 2. b) zdolność wywołania w odbiorcach entuzjazmu i pozytywnych emocji,
 3. c) widowiskowość układu i jego interpretacja muzyczna,
 4. d) wygląd zespołu i kostiumy.

 

VII. NAGRODY

W wyniku oceny układów tanecznych przyznane zostaną miejsca, puchary, dyplomy.

 

VIII. ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW DOKONUJĄ INSTRUKTORZY, NAUCZYCIELE NA ZAŁĄCZONEJ KARCIE ZGŁOSZENIA W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 KWIETNIA 2018r. do sekretariatu

Zespołu Szkół w Bojmiu.