Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin Gminnego Konkurs Ekologicznego

„EKO MODA”


    Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu pn. „EKO MODA” skierowanego do uczniów Szkół Gminy Kotuń, dotyczącego zaprojektowania i wykonania stroju ekologicznego (dopuszczalna jest pomoc osób dorosłych) z surowców selektywnie zbieranych oraz materiałów naturalnych.


Cele konkursu:

-  Propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zagospodarowanie odpadów przydatnych  do ponownego wykorzystania lub przetworzenia;

-  Pogłębienie dotychczasowej wiedzy odnośnie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska;

 - Propagowanie selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych w życiu codziennym – zarówno w domu, w szkole, jak i w pracy;

- Propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia;

- Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

- Zachęcenie uczestników konkursu do przedstawienia własnego kreatywnego pomysłu na czyste środowisko przyrodnicze, poprzez wykonanie stroju artystycznego wyłącznie z  materiałów ekologicznych oraz przeznaczonych do recyklingu.

  Kategorie konkursu:

  • Kategoria I – przedszkole
  • Kategoria II – klasy I-III
  • Kategoria III- klasy IV- VII
  • Kategoria IV – klasy II-III gimnazjum

W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników z każdej ze szkół Gminy Kotuń. Stroje nie mogą być wykonywane i prezentowane przez uczniów grupowo.                     Za wykonanie i prezentację stroju odpowiada tylko jeden uczeń.

Zadaniem uczestnika jest:

 - Zaprojektowanie stroju (damskiego, męskiego, młodzieżowego, ze świata bajek, filmu i popkultury, stroju wieczorowego, sportowego, do pracy, szkoły, na plażę itp.) wykonanego wyłącznie z odpadów przeznaczonych do recyklingu, surowców wtórnych ( zużyte opakowania, kartony po napojach, butelki PET, puszki, torby foliowe, folia, zakrętki, nakrętki, złom, itp.)

  1.  technika wykonania strojów dowolna - temat pracy otwarty ;wybór tematu pozostawiamy uczestnikom;
  2. każdy uczestnik może wykonać tylko jeden strój;

-  Dokładne wypełnienie Karty zgłoszenia(tytuł e-mail: Konkurs EKO MODA), w treści wiadomości należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, wiek ,kategorię  
numer kontaktowy telefonu oraz opis z czego wykonany został strój.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia do 20.04.2018r. do sekretariatu Zespołu Szkół w Bojmiu.

 

   Prezentacja stroju przez uczestnika nastąpi podczas Dnia Ziemi, który odbędzie się 27 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół w Bojmiu(Organizator konkursu zadba o odpowiednią oprawę muzyczną do pokazu EKO MODA). Każdy uczestnik zobowiązany jest również do przygotowania krótkiej prezentacji słownej do wykonanego stroju, którą przedstawi podczas pokazu.

 

 

Przy ocenie strojów jury będzie się kierowało następującymi kryteriami:

 

a)wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem

konkursu (stroje muszą nawiązywać do tematyki segregacji śmieci, powinny być wykonane z jak największej ilości i rodzajów odpadów)

b)pomysłowość i oryginalność (zdobienia wykonane z drobnych odpadów)

c)estetyka , staranność , dokładność, wkład pracy włożony w wykonanie  stroju

d)sposób zaprezentowania stroju podczas pokazu

 

Wręczenie nagród laureatom nastąpi w trakcie Gminnego Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Bojmiu.