Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2016/2017
Terminarz dla gimnazjalistów klasy III

od 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) od godz. 9:00 do 29 kwietnia 2016r. (piątek) do godz. 16:00,

od 9 maja od godz 9.00 do 18 maja do godz. 16.00

 kandydaci składają podanie o  przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
od 17 czerwca 2016r.(piątek) od godz. 10.00 do 21 czerwca 2016r. (wtorek) do godz. 16.00
kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkoły

od 24 czerwca 2016r. (piątek) od godz. 11.00 do 28 czerwca 2016r. (wtorek) do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

do 29 czerwca 2016r. (środa) do godz. 15.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

15 lipca 2016r. (piątek) do godz.16.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

od 18 lipca 2016r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 19 lipca 2016r. (wtorek) do godz. 16.00

wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów

od 18 lipca 2016r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 25 lipca 2016r. (poniedziałek) do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach

26 lipca 2016r. (wtorek) do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty  o liczbie wolnych miejsc